Aankondiging van NATIXIS UK: formulier 8.3 - Biffa plc |Business Wire

2022-10-09 23:13:57 By :

OPENBARE OPENINGSPOSITIE OPENBAARMAKING/OPENBAARMAKING OPENBAARMAKING DOOREEN PERSOON MET BELANGEN IN RELEVANTE EFFECTEN DIE 1% OF MEER VERTEGENWOORDIGENRegel 8.3 van de Overnamecode (de “Code”)(a) Volledige naam van de melder:(b) Eigenaar of verwerkingsverantwoordelijke van bekendgemaakte belangen en shortposities, indien verschillend van 1(a):De naamgeving van genomineerde of voertuigbedrijven is onvoldoende.Voor een trust moeten de trustee (s), settlor en begunstigden worden genoemd.(c) Naam van de aanbieder/offerte met betrekking tot wiens relevante effecten dit formulier betrekking heeft:Gebruik voor elke aanbieder/offernemer een apart formulier(d) Indien een vrijgestelde fondsbeheerder verbonden is met een aanbieder/offerte, vermeld dit en specificeer de identiteit van aanbieder/offerte:(e) Datum gehouden positie/aangenomen transactie:Vermeld voor een openbaarmaking van een openingspositie de laatste praktische datum voorafgaand aan de openbaarmaking(f) Naast het bedrijf in 1(c) hierboven, maakt de openbaarmakingsverantwoordelijke openbaarmakingen met betrekking tot enige andere partij bij het bod?Als het een bod in contanten of mogelijk een bod in contanten is, vermeld dan "N.v.t."2. POSITIES VAN DE PERSOON DIE DE OPENBAARMAKING MAAKTIndien er posities of rechten zijn om in te schrijven op openbaarmaking in meer dan één klasse van relevante effecten van de bieder of doelnemer genoemd in 1(c), kopieer dan tabel 2(a) of (b) (naargelang van toepassing) voor elke extra klasse van relevante veiligheid.(a) Belangen en shortposities in de relevante effecten van de aanbieder of de doelaanbieder waarop de openbaarmaking betrekking heeft na de (eventuele) transactie(1) Relevante effecten die eigendom zijn van en/of worden gecontroleerd:(3) Op aandelen afgewikkelde derivaten (inclusief opties) en overeenkomsten tot aankoop/verkoop:Alle belangen en alle shortposities moeten openbaar worden gemaakt.Details van open, in aandelen afgewikkelde derivatenposities (inclusief verhandelde opties), of overeenkomsten om relevante effecten te kopen of verkopen, moeten worden vermeld op een aanvullend formulier 8 (open posities).(b) Rechten om in te schrijven op nieuwe effecten (inclusief opties voor bestuurders en andere werknemers)Klasse van relevante effecten waarvoor een abonnementsrecht bestaat:Details, waaronder aard van de betrokken rechten en relevante percentages:3. HANDELINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING) DOOR DE PERSOON DIE DE OPENBAARMAKING MAAKTIndien er transacties zijn geweest in meer dan één klasse van relevante effecten van de bieder of doelnemer genoemd in 1(c), kopieer dan tabel 3(a), (b), (c) of (d) (naargelang van toepassing) voor elke aanvullende klasse van relevante effecten die worden behandeld.De valuta van alle prijzen en andere geldbedragen moet worden vermeld.bijv. openen/sluiten van een long/short positie, verhogen/verlagen van een long/short positie(c) In aandelen afgewikkelde derivatentransacties (inclusief opties)(i) Schrijven, verkopen, kopen of variërenProductomschrijving bijv. beloptieSchrijven, kopen, verkopen, variëren etc.Aantal effecten waarop de optie betrekking heeftbijv. Amerikaans, Europees etc.Optie geld betaald/ontvangen per eenheid(d) Andere transacties (inclusief inschrijving op nieuwe effecten)Prijs per stuk (indien van toepassing)(a) Schadeloosstelling en andere handelsregelingenDetails van een vrijwarings- of optieregeling, of een overeenkomst of afspraak, formeel of informeel, met betrekking tot relevante effecten die een aansporing kunnen zijn om te handelen of af te zien van transacties die zijn aangegaan door de persoon die de openbaarmaking doet en een partij bij het aanbod of een persoon handelend in overleg met een partij bij het aanbod:Onherroepelijke toezeggingen en intentieverklaringen mogen niet worden opgenomen.Als er geen dergelijke overeenkomsten, regelingen of afspraken zijn, vermeld dan "geen"(b) Overeenkomsten, regelingen of afspraken met betrekking tot opties of derivatenDetails van een overeenkomst, regeling of afspraak, formeel of informeel, tussen de persoon die de openbaarmaking doet en een andere persoon met betrekking tot:(i) de stemrechten van alle relevante effecten onder een optie;of(ii) de stemrechten of toekomstige verwerving of vervreemding van alle relevante effecten waarnaar een derivaat verwijst:Als er geen dergelijke overeenkomsten, regelingen of afspraken zijn, vermeld dan "geen"Is een aanvullend formulier 8 (open posities) bijgevoegd?Openbare bekendmakingen op grond van Regel 8 van de Code moeten worden gedaan aan een regelgevende informatiedienst.De afdeling Markttoezicht van het Panel is beschikbaar voor consultatie met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten van de Code op +44 (0)20 7638 0129.*Als de melder een natuurlijk persoon is, hoeft er geen telefoonnummer te worden vermeld, op voorwaarde dat de contactgegevens zijn verstrekt aan de markttoezichteenheid van het panel.De Code kan worden bekeken op de website van het Panel op www.thetakeoverpanel.org.uk.