Enedo Plc heeft een positief voorwaardelijk krediet ontvangen

2021-12-05 12:45:51 By : Mr. Yunyi Shen

02 december 2021 12:00 ET | Bron: Enedo Plc Enedo Plc

Enedo Plc Stock Exchange Release 2 november 2021 om 19:00 uur (Insider informatie)

Enedo Plc heeft een positief voorwaardelijk kredietbesluit ontvangen over een lening van EUR 5 miljoen, oproepen tot BAVA en updates over de financiële positie

In de Q3 business review op 27 oktober 2021 gaf Enedo Plc commentaar op het turnaround-programma en dat Enedo Plc de liquiditeit moet versterken om de overgangsperiode financieel te beheren en het turnaround-programma te implementeren, aangezien het uitdagender is gebleken dan verwacht, zowel in tijd als financieel. Enedo Plc merkte ook op dat het bedrijf in gesprek is met verschillende financiële instellingen over de leningovereenkomst. Het turnaround-programma zal tot het einde van het eerste kwartaal volgend jaar naar schatting ongeveer EUR 4 miljoen kosten.

Bovendien merkte Enedo in de Stock Exchange Release van 26 november 2021 van Enedo Plc op dat Enedo Plc een kortlopend overbruggingskrediet heeft ondertekend met Inission Ab voor minimaal EUR 1 miljoen en dat kan worden verhoogd tot EUR 2 miljoen na afzonderlijke overeenkomst door de partijen, aangezien Enedo Plc onder geldgebrek stond en behoefte had aan het versterken van de liquiditeit en de financiële positie, en het afronden van het turnaround-programma om een ​​winstgevend bedrijf te worden. Het overbruggingskrediet wordt opeisbaar bij de eerste opname van de lening van minder dan 5,0 miljoen EUR, maar uiterlijk op 31 december 2021.

De financiële situatie van Enedo Plc blijft moeilijk en de netto-omzet en Ebit zullen lager zijn dan vorig jaar. De achterstallige handelsschulden bedroegen ongeveer EUR 2,0 miljoen op 30 november voordat het overbruggingskrediet werd gebruikt om achterstallige schulden af ​​te wikkelen.

De geldmiddelen en kasequivalenten van de onderneming bedragen per 30 november 1,6 miljoen EUR na ontvangst van de eerste installatie van 1,0 miljoen EUR van het overbruggingskrediet.

Om de continuïteit van de onderneming na het overbruggingskrediet op korte termijn te verzekeren, heeft Enedo Plc een kredietaanvraag ingediend en een positieve kredietbeslissing ontvangen voor een lening van EUR 5,0 miljoen van een financiële instelling. De lening zou worden gebruikt om het bovengenoemde overbruggingskrediet terug te betalen, de achterstallige handelsschulden van het bedrijf te betalen en de kosten te betalen om het ommekeerprogramma van het bedrijf te voltooien. Een van de leningsvoorwaarden zou zijn dat Inission Ab een garantie biedt voor het totale uitstaande geleende bedrag (inclusief rente en kosten). Mocht Inission Ab aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van de lening op basis van de garantie, dan heeft Inission Ab verhaalsrecht op het bedrijf. Indien de vennootschap niet in staat is genoemd bedrag op eerste verzoek aan Inission Ab te betalen, heeft Inission Ab het recht dit bedrag om te zetten in de aandelen van Enedo Plc tegen EUR 0,10 per aandeel.

De leningovereenkomst is onderworpen aan de BAVA die de Raad van Bestuur machtigt om een ​​maximum aantal van 55.000.000 nieuwe aandelen uit te geven die ter inschrijving zullen worden aangeboden door Inission Ab tegen een inschrijvingsprijs van EUR 0,10 per aandeel. Recht op aandeleninschrijving kan alleen worden gebruikt indien en voor zover Inission Ab gehouden is de leningen van Enedo Plc te betalen op basis van de garantie en Enedo Plc niet in staat is genoemd bedrag op verzoek aan Inission Ab terug te betalen, in welk geval Inission Ab dan het genoemde bedrag omzetten in nieuwe aandelen in Enedo Plc.

De leningovereenkomst is ook onderworpen aan de voorwaarde dat de financiële toezichthoudende autoriteit Inission Ab een permanente vrijstelling verleent van de verplichte biedingsplicht op grond van hoofdstuk 11, artikel 26 van de Securities Markets Act, zelfs als het eigendom van Inission Ab daardoor zou toenemen tot 72,1% van Inission Ab die haar regresvorderingen op basis van de bovenstaande garantie omzet in nieuwe aandelen in de onderneming.

De leningsovereenkomst van EUR 5 miljoen heeft een vervaldatum van 30 september 2022. De onderneming verwacht niet in staat te zijn de lening op die vervaldatum terug te betalen uit haar operationele kasstroom. Echter, op basis van de huidige sterke orderontvangst en lagere toekomstige kostenniveaus als gevolg van het turnaround-programma, streeft het bedrijf ernaar om ofwel (i) met de leningverstrekker overeen te komen om de vervaldatum te verlengen of (ii) een nieuwe lening te onderhandelen met een andere financieringsinstelling en/of (iii) om voldoende eigen vermogen aan te trekken om de lening terug te betalen.

De kennisgeving aan de BAVA zal via een afzonderlijk beursbericht worden gepubliceerd.

Mikael Fryklund President en CEO

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Mikael Fryklund, CEO, tel. +358 40 500 6864.

Nasdaq Helsinki Ltd Hoofdmedia

Enedo Enedo is een Europese ontwerper en producent van hoogwaardige elektronische voedingen en systemen voor kritische apparatuur, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. De missie van Enedo is om elektriciteit beter – betrouwbaarder, zekerder, energiezuiniger – en precies goed te maken voor haar doel. De drie belangrijkste productcategorieën van Enedo zijn Led Drivers, Voedingen en Power Systems. In 2020 bedroeg de omzet van de groep 38,5 miljoen euro. Enedo heeft 354 medewerkers en de belangrijkste functies bevinden zich in Finland, Italië, Tunesië en de VS. Het hoofdkantoor van de groep bevindt zich in Finland en het moederbedrijf Enedo Oyj is genoteerd aan Nasdaq Helsinki Oy.